IT Security, Nätverk

Bättre konnektivitet och lägre kostnad med säker SD-WAN

När allt fler applikationer och tjänster flyttas till molnet upplever många verksamheter att ett traditionellt WAN inte är designat för den moderna dynamiska uppkopplade verkligheten. En SD-WAN-lösning (Software-Defined networking - Wide Area Network) innebär fördelar som bättre nätverkssäkerhet, konnektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Barracuda CloudGen Firewall erbjuder komplett SD-WAN-funktionalitet kombinerat med avancerad säkerhetsteknologi - i en lösning.

Vad är SD-WAN och varför behövs det?

Många verksamheter idag förlitar sig helt på tillgången till stabil uppkoppling. När allt större delar av det dagliga arbetet utförs genom SaaS-lösningar och publika moln ökar behovet av avancerade distribuerade nätverk och nya nätverkstopologier. Det är idag en allt mer kritisk fråga att skapa förutsägbarhet och pålitlighet när det kommer till applikationsleverans, kombinerat med behovet av säker och stabil uppkoppling på spridda platser.

När verksamheten behöver använda SaaS-applikationer som Exchange Online eller SharePoint Online i Office 365 är det inte längre hållbart att skicka internettrafik till en central breakout. Molnapplikationer ökar trafikmängden samtidigt som de kräver låg latency för att fungera. För att möta dessa behov krävs en ny arkitektur som möjliggör lokala internet breakouts på skilda platser och som ger direktaccess till molntjänster.

SD-WAN ger pålitlighet, flexibilitet och prestanda
Software Defined Wide Area Networks (SD-WAN) är ett allt mer populärt och kostnadseffektivt alternativ till dedikerad nätverksuppkoppling och MPLS-infrastruktur. SD-WAN ökar påtagligt WAN-nätverkets pålitlighet, flexibilitet och prestanda genom att använda och aggregera multipla aktiva och last-delande uppkopplingar av olika typer (bredband/kabel, MPLS, 3G/4G).

Avancerad data-caching, trafikkompression och andra WAN-optimeringsfunktioner ökar den tillgängliga bandbredden. Det låter dig säkerställa att det alltid finns tillräckligt med bandbredd för verksamhetskritiska applikationer genom att automatiskt skapa dynamiska anpassningar mot QoS samt applikationsanvändningspolicys utifrån realtidsmätningar av bandbreddskapacitet och latency.

Säker SD-WAN från Barracuda

Till skillnad från lösningar som enbart tillhandahåller uppkoppling (och som därför kräver en separat säkerhetsprodukt) erbjuder Barracuda CloudGen Firewall en komplett SD-WAN-funktionalitet och avancerad säkerhetsteknologi i en lösning.

Implementera lösningen på det sätt som passar dig – Barracuda CloudGen Firewall finns tillgänglig som on-premise, som fysisk eller virtuell appliance, eller i molnet. 

Zero-Touch Deployment
Undvik installationsproblem och spara på IT-resurserna. Personal på lokalkontor behöver inte vara IT-experter för att sätta upp lösningen. Plugga in strömmen och maskinen kommer automatiskt att koppla upp sig mot Barracuda Firewall Control Center, ladda hem och installera sin konfigurationsfil och ansluta sig själv till nätverket.

Läs mer här

Vi berättar gärna mer

Vill du veta mer om Barracudas SD-WAN-lösningar? Vi bokar gärna möte för en genomgång av hur lösningarna kan designas och hur vi kan stödja er i ert erbjudande. Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort eller ta kontakt med Michael direkt: 

Michael Karletorp
Partner Account Manager

Telefon: +46 73 366 68 10
Mail: michaelk@secdatacom.se