IT Security

Komplett emailsäkerhet med Barracuda Total Email Protection

Barracuda Total Email Protection är en heltäckande lösning som skyddar din verksamhet mot avancerade emailbaserade hot med marknadsunika metoder. Du får ett flerdimensionellt skydd som kombinerar Secure Email Gateway med AI-baserat skydd mot bedrägerier och intrång, automatiserad incidenthantering samt utbildning av användarna. Allt i en enda lösning.

Flerdimensionellt skydd mot emailbaserade hot

Email är det främsta kommunikationsmedlet för många företag idag. Inte bara sköter vi vardaglig korrespondens via email, ofta delar vi också verksamhetskritisk information, såväl inom som mellan organisationer. Därför är angrepp via email också den främsta metoden för cyberkriminella att infiltrera verksamheters nätverk, stjäla eller förvanska data och i förlängningen skada organisationers rykte.

Metoderna har blivit allt mer sofistikerade, noggrant riktade och skadliga. Ofta använder cyberkriminella metoder som Social Engineering för att förbigå traditionella säkerhetsprodukter.

Därför är Secure Email Gateways inte längre tillräckliga för att förhindra avancerade attacker. Dagens sofistikerade angrepp kräver flerdimensionella säkerhetsstrategier som verkar på flera fronter samtidigt.

Barracuda Total Email Protection är en heltäckande lösning som skyddar din verksamhet mot avancerade emailbaserade hot med marknadsunika metoder. Du får ett flerdimensionellt skydd som kombinerar Secure Email Gateway med AI-baserat skydd mot bedrägerier och intrång, automatiserad incidenthantering samt utbildning av användarna – i en enda lösning.

Flera produkter i en lösning
Total Email Protection kombinerar Barracudas främsta teknologier för emailsäkerhet i en enda lösning: Barracuda PhishLine, Sentinel, Essentials och Forensics & Incident Response.

Barracuda PhishLine
Förebygg phishing med kontinuerlig utbildning och simulationsträning för ökad användarmedvetenhet

Barracuda Sentinel
Realtidsskydd mot kontokapning, spear phishing och intrångsförsök med hjälp av artificiell intelligens

Barracuda Essentials
Säkra kontinuitet och förhindra dataförluster med pålitlig backup och återskapning. Dessutom: molnbaserat skydd mot spam, malware, ransomware och andra riktade attacker

Forensics & Incident Response
Automatisera incidenthantering vid angrepp för att snabbt minimera skador och stoppa vidare spridning

Läs mer
Flerdimensionellt skydd
Innovativ och pålitlig teknologi utgör grunden i Total Email Protection men effektiv incidenthantering och kunskap hos användarna är nog så viktigt för en framgångsrik säkerhetsstrategi.
 • Artificiell intelligens lär sig användarnas kommunikationsmönster för att upptäcka och stoppa personligt
  riktade bedrägeriförsök i realtid
 • Verksamhetsanpassad användarutbildning och simulationsträning för medveten emailhantering
 • Unik API-baserad lösningsarkitektur som, till skillnad från traditionella gateways, stoppar skadliga
  intrångsförsök redan i användarnas inkorgar
 • Automatiserad eliminering av skadliga email vid intrång, snabb sanering av miljön samt enkel identifiering
  och notifiering av drabbade användare
 • Optimerat och aktuellt skydd med hjälp av intelligens från Barracuda Global Network som samlar
  hotinformation från miljoner användare världen över
 • Inkluderar varumärkesskydd för din domän med hjälp av DMARC-rapportering
Läs mer
Enkel integration & kontinuitet
Med Total Email Protection krävs bara en investering för att få ett heltäckande skydd mot emailbaserade hot. Den smarta arkitekturen gör dessutom lösningen enkel att implementera och använda.
 • API-baserad integration med Office 365
 • Enkel installation och administration som inte inverkar på nätverksprestandan
 • Manipulationssäkrad emailarkivering som hjälper dig att säkerställa att regelverk efterlevs
 • Funktionalitet för e-discovery
Läs mer

Flera produkter i en lösning

Total Email Protection är en paketering som kombinerar Barracudas främsta teknologier för emailsäkerhet i en enda lösning: Barracuda PhishLine, Sentinel och Essentials. Med Forensics & Incident Response får du dessutom rätt verktyg för att snabbt stoppa och kontrollera eventuella intrångsförsök med automatiserade åtgärder. Det ger dig ett heltäckande skydd som tacklar emailbaserade hot med hjälp av marknadsledande teknologier och ökad användarmedvetenhet.

Effektiv incidenthantering med Forensics & Incident Response

Manuell incidenthantering kan vara både tidskrävande och ineffektivt, det ger emailattacker tid att sprida sig genom nätverket och orsaka onödig skada. Barracuda Forensics and Incident Response automatiserar incidenthanteringen och ger snabbt IT-ansvariga rätt verktyg för att effektivt stoppa attacker. Skicka enkelt notifieringar till drabbade användare, sanera miljön från skadliga email och använd inbyggda analysverktyg för att stoppa spridningen.

Ökad medvetenhet hos användarna med PhishLine


Oavsett hur skyddad din verksamhet är kan skadliga email landa i användarnas inkorgar. Vad som sker då beror på hur väl förberedda användarna är på att identifiera och hantera intrångsförsök. Barracuda PhishLine ökar användarmedvetenheten med verksamhetsanpassad simulationsträning, uppdaterad med dagsaktuella exempel. Med ökad kunskap blir användarna ett kraftfullt skyddslager snarare än en säkerhetsrisk.

Skydd mot personifierade angrepp med Sentinel


Attacker som bygger på personifierade angrepp har blivit allt vanligare och kan vara mycket kostsamma för verksamheter som drabbas. Ett vanligt tillvägagångsätt är att cyberkriminella utger sig för att vara en betrodd tredje part för att lura användare att lämna ut känslig information eller föra över pengar. Barracuda Sentinel upptäcker och stoppar dessa lömska angrepp med hjälp av artificiell intelligens som lär sig varje användares unika kommunikationsmönster för att lättare upptäcka bedrägeriförsök.

Molnbaserat skydd mot riktade attacker med Essentials

Möt dagens sofistikerade emailattacker på en stabil grund. Barracuda Essentials är en molnbaserad säkerhetslösning, designad att skydda din verksamhet mot riktade attacker som spam, phishing, malware, ransomware och andra riktade angrepp. Essentials kombinerar innovativa och beteendebaserade metoder med sandboxing-teknologi för att upptäcka även så kallade zero-day attacker. Dessutom säkerställer Barracuda Essentials att er data är skyddad och att ni kan upprätthålla kontinuitet i mailflödet med pålitlig backup och återskapning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Total Email Protection eller har du frågor om Barracudas lösningar för emailsäkerhet? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort, eller hör av dig direkt på:

Telefon: +46 8 1244 10 50
E-mailsales@secdatacom.se