IoT, IT Security, Nyheter

Rapport: BlackBerry adresserar över 96% av cyberhotlandskapet

En oberoende undersökning genomförd av analysföretaget Frost & Sullivan konstaterar att BlackBerrys teknologier har kapacitet för att säkra alla IoT endpoints och svarar upp mot mer än 96% av det nuvarande cyberhotlandskapet. Läs mer nedan och ta del av rapporten.

Möt dagens cyberhotlandskap och IoT med BlackBerry

BlackBerrys teknologier adresserar verksamheters säkerhetsbehov och de förändringar som följer av IoT, det konstaterar en oberoende undersökning utförd av Frost & Sullivan. Det gäller lösningar för såväl enheter och dess operativsystem som data, överföringar och specifika användar-case som följer av att traditionell nätverksinfrastruktur ersätts och förändras i takt med förändrade behov och säkerhetskrav.

Ta del av Frost & Sullivans rapport och lär dig mer om hur cyberhotlandskapet av idag ser ut och på vilket sätt BlackBerry’s teknologier kan bedömas svara upp mot de krav som det ställer på verksamheters IT-säkerhet.

Ta del av hela rapporten här.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med BlackBerry är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon: +46 8 1244 10 50
E-mailsales@secdatacom.se