IT Security, Nyheter

Säkerhet i publika molnmiljöer med CloudGuard Dome9

Många organisationer väljer att flytta datalagring och verksamhetskritiska resurser till publika molntjänster. Trots att de stora tjänsteleverantörerna erbjuder verktyg för att hjälpa kunderna att säkra sina tillgångar kan det vara en utmaning att använda dem rätt. Många upplever kontrollförlust och osäkerhet i hur man ska ansvara för säkerheten, en fråga som blir allt mer kritisk när organisationer ställs inför hårdare lagkrav på datasäkerhet.

Check Point CloudGuard Dome9 gör molnsäkerhet enkelt genom att komplettera och utöka inbyggda säkerhetsfunktioner hos Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud Platform.

Check Point CloudGuard Dome9

CloudGuard Dome9 är en SaaS-tjänst som integrerar med Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud Platform (GCP). Med Dome9 kan verksamheter enklare visualisera och utvärdera sin molnsäkerhet, upptäcka felaktiga konfigurationer, förbättra sina säkerhetsstrategier och skydda sig mot dataförluster och identitetsstölder i molnet.

Att använda publika moln för lagring och tjänster är dynamiskt, snabbt och enkelt. Samtidigt kan komplexa miljöer med ibland hundratals konton, VPC’s och VNET’s bli mycket svårhanterliga med enbart plattformens inbyggda säkerhetsfunktioner.

CloudGuard Dome9 verkar genom molntjänsternas API för förstärka och utöka dem inbyggda säkerhetsfunktionerna. Bland annat kan Dome9 användas för att effektivisera säkerhetsadministration i molnet, förenkla kompatibilitet med olika regelverk så som GDPR och underlätta arbete med DevOps.

CloudGuard Dome9 möjliggör kontroll, insyn och säkerhet som opererar integrerat i plattformen. Dessutom är tjänsten agentlös vilket gör den mycket enkel att komma igång med.

Fyra komponenter
Cloud Security Operations

Få full synlighet i molnmiljön med enkel visualisering av nätverkstopologi och flöden.

 • Förenkla bedömningen av säkerhetsbehov
 • Åtgärda felaktiga konfigurationer och potentiella säkerhetsluckor
 • Hantera inbyggda brandväggsfunktionaliteter
 • Utforma och förbättra säkerhetspolicys
Compliance & Governance

Säkra kompatibilitet med standarder så som GDPR genom automatiserad datagruppering och utvärdering.

 • Utvärdering av kompatibilitet med standarder för datahantering
 • Enklare och snabbare anpassning till krav
 • Möjlighet att skapa specialpolicys för särskilda styrningsbehov
 • Skapa policys enkelt med Governance Specification Language (GSL)

 

Privileged Identity Protection

Skydd mot identitetsstölder med IAM Safty som kontrollerar åtkomsten till kritiska tillgångar.

 • Kontroll över användare, behörigheter och aktiviteter
 • Skydd mot suspekta aktiviteter
 • Bättre balans mellan enkelt åtkomst och säkerhet
 • Möjlighet till tidsbegränsad auktorisering för kritiska aktiviteter
Cloud Security Intelligence

Säkerhet i molnet med Magellan som levererar intrångsdetektering, visualiserar nätverkstrafik och analyserar användaraktivitet.

 • Förenklad logghantering från flera källor (VPC Flow Logs, CloudTrail m.fl.)
 • Ökad synlighet för cloud inventory och konfigurationer
 • Övervakning av IP reputation och geo-databaser

 

Fördelar

Agentless, Cloud-native Architecture for Today’s Cloud
CloudGuard Dome9 verkar genom molntjänsternas API för förstärka och utöka plattformarnas inbyggda säkerhetsfunktioner.

Faster Time-to-Value with CloudGuard Dome9
Ingen mjukvaruinstallation, inga agenter – säkra molnmiljöer på nolltid.

Remediate in Place — Find It, Fix It, Stay Fixed
CloudGuard Dome9 är inte bara designad för övervakning och synlighet i molnet. Upptäck sårbarheter i konfigurationer och utvärdera säkerhetsstrategier i realtid med effektiva verktyg.

Kontakta oss

För mer information om CloudGuard Dome9 eller andra lösningar från Check Point, tveka inte att kontakta oss.