IT Security, Nyheter

Säkerhet i det digitala klassrummet

Den digitala tidsåldern har inneburit stora förändringar för hur vi lever, arbetar och lär oss. Undervisning idag har stöd av flera digitala tekniker som webbportaler, appar, spel och onlineverktyg. Fördelen är att barn och unga kan ta till sig kunskap på helt nya sätt. Samtidigt innebär det digitala klassrummet också stora utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv.

Det digitala klassrummets utmaningar

Det är enklare än någonsin att få tillgång till, eller av misstag hamna i skadligt och opassande innehåll på nätet, även för små barn. Pornografiskt material eller våldsinslag är inget sällsynt men kan få stora konsekvenser. Eftersom tekniken används i undervisningen och på raster finns risken att olämpligt innehåll tar plats även under skoltid.

Med sociala nätverk finns alltid risken att bli utsatt för näthat. Nätmobbing har blivit ett allt mer utbrett problem bland barn och unga. Idag använder de flesta unga sociala medier för kommunikation i anslutning till undervisningen och därför är nätmobbing dessvärre ett problem även i skolbänken.

Barn är lätta offer för cyberkriminella att lura till ofrivillig delning av personliga data. Med hjälp av finslipade email som tycks komma från väletablerade sociala medier eller någon av barnets egna kontakter kan bedragare försöka komma åt barns användarnamn och lösenord till viktiga tjänster.

SandBlast for Education

För att förhindra att elever drabbas av opassande innehåll, nätmobbing och phishing har Check Point utvecklat SandBlast for Education. En enkel och effektiv säkerhetslösning utvecklad för enheter som används i undervisningssammanhang.

SandBlast Education är enkel att installera som en "extension" av Chrome-webbläsaren, är kompatibel med G Suite for Education och med skolans existerande infrastruktur. Självklart fungerar den även utanför skolområdet.

Onlinesäkerhet för utbildningsverksamheter

  • Skapar en säkrare miljö för browsing genom att blockera osäkra sökmotorer och analysera sökningar på tex. Google, YouTube och Yahoo
  • Förebygger nätmobbing på sociala nätverk genom att blockera sidor med stötande språkbruk
  • Perfekt lösning för skolor som arbetar med verktyg från Google
  • Skyddar elevers personliga information genom att blockera hemsidor som utövar phishing
  • Förhindrar att barn använder sina skolinloggningar på osäkra hemsidor
  • Raderar skadligt innehåll från nedladdade filer

Vill du veta mer?

Har du frågor eller önskar en dialog om SandBlast for Education eller andra lösningar från Check Point, tveka inte att kontakta oss. Vi är redo att besvara dina frågor.