IT Security, Nyheter

Email är fortsatt ett av de främsta säkerhetshoten

Barracuda Networks släppte nyligen en undersökning som pekar på att angrepp och intrång via email är ett större hot än någonsin. Undersökningen baseras på svar från 145 organisationer, från olika branscher inom EMEA, där 80% uppger att de varit föremål email-angrepp det senaste året. Över 70% av verksamheterna upplever dessutom att antalet angrepp har ökat.

Användarna är den svaga länken

Undersökningen visar att nästan 80% av de tillfrågade ser medarbetarna och verksamhetsledningen som den svagaste länken i säkerhetsarbetet – det är alltså varken tekniken eller it-säkerhetslösningen som är den största utmaningen. Trots det uppger 35% att de inte erbjuder någon träning för användarna när det kommer till att undvika phishing och spear-pishing.

När attackerna blir fler och kostnaderna för varje attack ökar kan det bli väldigt dyrt att inte träna och involvera de egna medarbetarna i säkerhetsarbetet. För att möta utvecklingen behöver betydligt fler företag kombinera teknik med utbildning och effektiva verktyg som gör det enklare att stå emot e-postattacker“, säger Peter Gustafsson, Country Manager för Barracuda Networks i Norden.

De flesta av verksamheterna uppger att även om de inte har betalt några lösensummor vid ransomware-angrepp så stiger verksamhetens omkostnader för attacker. Ett angrepp kräver stora resurser från IT-avdelningarna och inverkar negativt på produktiviteten.

Hela sjuttio procent av de IT-ansvariga är mer oroliga för e-postsäkerheten i dag än för fem år sedan. Under 2018 beräknas det skickas över 280 miljarder e-postmeddelanden varje dag och företagen har därför oerhört mycket att vinna på att arbeta mer aktivt för att främja IT-säkerheten, inte minst när det gäller att träna och utbilda den egna organisationen“, fortsätter Peter Gustafsson.

Ta del av alla siffror och läs mer om den senaste utvecklingen inom emailsäkerhet i Barracudas Whitepaper här.

Barracuda Essentials för Office 365

Barracuda säkrar IT-infrastruktur för över 150.000 kunder globalt. Under första kvartalet 2018 uppnåddes en tillväxt på 232 procent för all-in-one IT-säkerhetslösningen "Barracuda Essentials". En samlad lösning som ger kunderna emailsäkerhet, backup och arkiveringsfunktioner. Barracudas teknologi analyserar mer än 1 miljard email dagligen och totalt arkiveras mer än 90 miljarder email.

Barracuda var en pionjär i industrin med att använda artificiell intelligens i arbetet med att skydda verksamheter mot spear phishing och cyberbedrägerier.

           Lär dig mer om Barracuda Essentials

Vill du veta mer?

Har du frågor eller önskar en dialog om emailsäkerhet eller andra lösningar från Barracuda, tveka inte att kontakta oss. Vi är redo att besvara dina frågor.