Bitdefender Patch Management

Organisationer med eftersatta systemuppdateringar riskerar att bli mottagliga för skadlig kod och dataförluster. Bitdefender Patch Management hjälper organisationer att hålla operativsystem och applikationer uppdaterade i hela installationsbasen för Windows.

Patch Management

Fördelarna med Bitdefender Patch Management är många. Framförallt underlättar det IT-administratörers dagliga arbete.

  • Automatisk och manuell patchning för OS och en lång rad mjukvaruapplikationer
  • Detaljerad samlad vy av systemets status med CVE, Bulletin ID, Patch Severity, Patch Category
  • Möjlighet att skapa olika scheman för kritiska säkerhetsuppdateringar och övriga uppdateringar
  • Möjlighet att sätta upp automatiska notifieringar till administratörer om när systemuppdateringar behöver utföras

Bitdefender Patch Management finns nu
tillgängligt för MSP

AKTIVERA

Nu kan du som MSP-partner erbjuda dina kunder Patch Management med månadsvis fakturering och full flexibilitet.

Vill du ha hjälp att aktivera Patch Management och andra tilläggsfunktioner för dina kunder? Kontakta oss så gör vi funktionerna tillgängliga för dig.

KONTAKT

Jeppe Gadd
Partner Account Manager
Telefon: +46 70 595 32 10
E-mail: jeppeg@secdatacom.se