Partner

Cylance

Don’t Stop Breaches. Prevent Them, with AI.

Förebygg attacker innan de orsakar skada med nästa generationens AV-teknologi

 

De flesta verksamheter idag har naturligtvis redan en AV-lösning för att skydda sina endpoints. Men sett till dagens hotlandskap, är den effektiv nog? Det är stor skillnad på att kontinuerligt svara på attacker och att istället förebygga att de över huvud taget sker.

Cylance har tagit fasta på att erbjuda en AV-produkt som skyddar dina kunders organisationer, innan skadan är skedd. Med hjälp av AI (artificiell intelligens) och Machine Learning har Cylance skapat en teknologi som förutser, identifierar och skyddar mot både kända och okända attacker – innan de landar i användarnas klienter.

 

Enligt SE Labs kan Cylance blockera hot som är på framfart hela 25 månader innan de upptäcks på bred front. Cylance har dessutom en catch-rate på 99% och levererar pålitliga och trygga antiviruslösningar till över 3 400 kunder med över 14,5 miljoner endpoints.

Att enbart svara på attacker när de redan inträffat är kostsamt. Organisationer riskerar att förlora data, infrastruktur, pengar och inte minst de anställdas tid. När hot istället kan identifieras innan de orsakar skada är du i kontroll och kan spara på resurserna.

Don’t Stop Breaches. Prevent Them, with AI.

Cylance AI-plattform är byggd på cybersäkerhetsteknologier som skyddar organisationers hela attackyta med automatiserade hotförebyggande åtgärder och detektions- och responsfunktionaliteter.

Hjälp dina kunder att bygga en säkerhetsstrategi som vilar på avancerad AI-teknologi men som samtidigt är enkel att implementera och hjälper IT-ansvariga att ligga steget före cyberkriminella.

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med Cylance är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE