BlackBerry Spark UES Suite

"Zero Trust Security" med "Zero Touch Experience"

Säkra och skydda dina användare och enheter, inklusive BYOD-laptops och smartphones, med en lösning som fokuserar på att skapa förtroliga förbindelser till alla endpoints, vid varje given händelse eller transaktion. Allt i enlighet med en så kallad Zero Trust-strategi, där ingen enhet går att lita på som regel, såväl inom som utanför den egna miljön. Här kan du läsa mer om BlackBerry Spark UES Suite, en heltäckande lösning för Unified Endpoint Security.

AI-driven säkerhet för alla endpoints

Är din organisation utrustad med de verktyg som krävs för att underlätta användning av och samtidigt skydda medarbetarnas endpoints? I dagens organisationer är det vanligt att anställda är på resande fot eller har behov av att arbeta på distans. Därför är det viktigt att de fortfarande kan ha säker access till den data och de applikationer de har behov av, oavsett om de använder företagets eller privata enheter.

BlackBerry Spark UES Suite

BlackBerry Spark UES Suite erbjuder komplett säkerhet som skyddar dina användare och enheter. Plattformen inkluderar AI-driven Endpoint Protection (EPP), Endpoint Detection and Response (EDR), User & Entity Behavior Analysis (UEBA) samt nästa generationens Mobile Threat Defense (MTD). Med Unified Endpoint Security (UES), motverkas intrång effektivt och organisationer kan freda sig mot sofistikerade hot med hjälp av avancerad AI-teknologi.

Plattformen bygger på en Zero Trust-strategi som täcker in hela spektrumet av verksamhetens enheter, ägarmodeller, nätverk, applikationer och människor. Genom kontinuerlig autentisering av användare och dynamisk anpassning av säkerhetspolicys levererar Spark UES dessutom en “Zero Touch”-upplevelse som förbättrar säkerheten utan att störa användarnas upplevelse. Tack vare prenumerationsmodellen slipper man stora investeringar och kan förutse sina kostnader över året. Med andra ord, en lösning som adresserar aktuella och framtida behov men som växer med organisationen i den takt som krävs.

Säkerhet och synlighet

BlackBerry Spark UES Suite är en heltäckande lösning för Unified Endpoint Security. Plattformen är sammansatt av en rad
teknologier som i samverkan levererar ett komplett skydd och ökad visibilitet för alla enheter.

Teknologi BlackBerry UES
Endpoint Protection (EPP) Leveraging artificial intelligence (AI) and machine learning capabilities, BlackBerry® Protect provides automated malware prevention, application and script control, memory protection, and device policy enforcement. It predicts and prevents cyber-attacks with unparalleled effectiveness, ease of use and minimal system impact.
Endpoint Detection and Response (EDR) BlackBerry® Optics extends the threat prevention delivered by BlackBerry® Protect by using artificial intelligence to prevent security incidents. It provides true AI incident prevention, root cause analysis, smart threat hunting, and automated detection and response capabilities.
Mobile Threat Defense (MTD) BlackBerry Protect on mobile prevents, detects and remediates advanced malicious threats at the device and application levels. It combines the mobile endpoint management capabilities of BlackBerry® UEM with advanced AI-driven threat protection to get in front of malicious cyberattacks in a Zero Trust environment.
User & Entity Behavior Analysis (UEBA) BlackBerry® Persona creates trust-based on biometrics, app usage, and network and process invocation patterns. It uses adaptive risk scoring and dynamic policy adaption across mobile devices to provide continuous authentication.

Produkter som ingår i BlackBerry Spark UES Suite

Nedan produkter ingår i BlackBerry Spark UES Suite. Läs mer om varje teknologi i tabellen ovan.

  • BlackBerry® Protect
  • BlackBerry® Persona
  • BlackBerry® Optics

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med BlackBerry Spark UES Suite är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se