BlackBerry Spark Suite

Guldstandarden för Unified Endpoint Security och Unified Endpoint Management

Kaos bland användarnas endpoints i kombination med ständigt växande cyberhot riskerar verksamheters säkerhet varje dag. BlackBerry har lösningarna som krävs för att administrera och skydda olika typer av enheter, system och applikationer. Här kan du läsa mer om BlackBerry Spark Suite, en heltäckande lösning för Unified Endpoint Security och Unified Endpoint Management.

Heltäckande UES och UEM

Är din organisation utrustad med de verktyg som krävs för att underlätta användning av och samtidigt skydda medarbetarnas endpoints? I dagens organisationer är det vanligt att anställda är på resande fot eller har behov av att arbeta på distans. Därför är det viktigt att de fortfarande kan ha säker access till den data och de applikationer de har behov av, oavsett om de använder företagets eller privata enheter.

BlackBerry Spark Suite

BlackBerry Spark Suite inkluderar alla funktioner från BlackBerry Spark UEM Suite och BlackBerry Spark UES Suite för att erbjuda en samlad lösning för din organisations behov av Unified Endpoint Security och Unified Endpoint Management. Plattformen är byggd för att upprätthålla en så kallad Zero Trust-strategi, dvs. säkerhetsmodell som bygger på att ingen enhet går att lita på som regel, även vad gäller enheter inom den egna miljön. Varje användare, enhet och nätverk antas istället vara fientliga tills motsatsen har bevisats.

Plattformen erbjuder en av marknadens mest heltäckande lösningar för säkerhet och administration som ger överblick över medarbetare, enheter, nätverk, applikationer samt möjliggör automatisering av processer. Tack vare prenumerationsmodellen slipper man stora investeringar och kan förutse sina kostnader över året. Med andra ord, en lösning som adresserar aktuella och framtida behov men som växer med organisationen i den takt som krävs.

Flera teknologier i en lösning

UES + UEM + EDR + MTD…

BlackBerry Spark Suite integrerar olika teknologier som arbetar sömlöst med varandra för att underlätta strömlinjeformning av arbetsprocesser och underlätta administrering för en effektivare och säkrare enhetshantering:

 • Endpoint Protection
 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Mobile Threat Detection (MTD)
 • User & Entity Behavior Analysis
 • Unified Endpoint Management (UEM)
 • Productivity apps
 • SDK/API & custom apps
 • Digital rights management (DRM)
 • Identity and access management (IAM)
 • Regulated sector control

Bättre säkerhet och policyefterlevnad

BlackBerry levererar lösningar till företag som har mycket omfattande säkerhetskrav, en komplex mobil infrastruktur och mycket krävande policy- och lagkrav att förhålla sig till. För dessa organisationer behövs verktyg som skapar förutsättningar för pålitlig driftskontinuitet och snabb incidenthantering.

Även om din organisation inte har lika rigorösa behov kan du vara säker på att med BlackBerry Spark Suite får din organisation en lösning som är att lita på.

Säkerhet genom riskreducering och prevention

I tider av osäkerhet är det mer viktigt än någonsin att hålla dina endpoints skyddade och att förebygga dataförluster eller downtime. Organisationer behöver ligga steget före cyberkriminella och stoppa attacker innan de sker. BlackBerry Spark Suite inkluderar teknologier som bygger på artificiell intelligens (AI), maskininlärning och automatisering för att erbjuda bästa möjliga prevention och sanering mot cyberhot. Detta parallellt med funktioner för visibilitet av enheter i nätverket för att underlätta administration och kontroll. BlackBerry Spark Suite är bland de första lösningarna på marknaden som bygger på sjätte generationens AI-teknologi för cybersäkerhet. Det gör att plattformen kan hjälpa användare att förstå riskerna och fatta smarta beslut för att förebygga att något sker.

Förbättrad användarupplevelse för ökad produktivitet

BlackBerry Spark Suite autentiserar kontinuerligt användarna för att leverera en "Zero Touch"-upplevelse som ökar säkerheten utan användaravbrott på tvärs av alla enheter, ägarmodeller, nätverk, data, användare och appar. Det bidrar till att eliminera onödig friktion för användarna i deras dagliga användande men upprätthåller samtidigt säkerheten. BlackBerry erbjuder en karantänmiljö som möjliggör för anställda att vara produktiva utan den komplexitet och de kostnader som är förknippade med traditionella VPN:er eller VDI:er. Det underlätar BYOD-modellen för organisationer som vill kunna låta medarbetare använda deras privata enheter.

Produkter som ingår i BlackBerry Spark Suite

 • BlackBerry® Protect
 • BlackBerry® Optics
 • BlackBerry® Access
 • BlackBerry® Dynamics™
 • BlackBerry® Tasks
 • BlackBerry® Work
 • BlackBerry® Connect
 • BlackBerry® Notes
 • BlackBerry® Edit
 • BlackBerry® Enterprise BRIDGE
 • BlackBerry® Analytics
 • BlackBerry® Workspaces
 • BlackBerry® 2FA
 • BlackBerry® Enterprise Identity
 • BlackBerry® Persona

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med BlackBerry Spark Suite är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se