Partner

Bumbee Labs

WiFi-baserad besöksräkning

Nu erbjuder vi WiFi-baserad besöksräkning
från Bumbee Labs

Bumbee Labs metod bygger på att WiFi-probes från mobiltelefoner samlas in med hjälp av befintliga WiFi-nätverk och via en avancerad och GDPR-säker metod omvandlas den insamlade datan till högkvalitativ besöksstatistik.

Bumbee Labs metod ger svar på hur många besökare som besökt området, hur länge de stannat där samt hur de rört sig. Den insamlade datan kan sedan brytas ner på detaljnivå och ge svar på t.ex. hur många förbipasserande som konverteras till besökande kunder eller hur korrelationen mellan olika zoner ser ut. 

Metoden är mycket kostnadseffektiv och gör det möjligt att lägga till en återkommande intäktsström på redan installerade WiFi-nätverk. Implementationen av metoden är mycket enkel och sköts helt på distans. Dataleveransen sköts sedan via Bumbee Labs plattform, alternativt via ett API direkt till slutkunden. 

Läs mer om installationen av Bumbee Labs här!

Hjälpmedel för att förebygga smittspridning

För att hjälpa till att förebygga smittspridning i publika miljöer har Bumbee Labs tagit fram en ML-baserad funktion kallad Crowd Alerts. Den kan i realtid mäta om antalet besökare i en publik miljö (butiker, köpcentrum, skolor, kontor etc) överstiger normalvärdet för den specifika tidpunkten. Om det är så att antalet besökare blir för stor skickas ett meddelande till slutkunden som kan vidta åtgärder för att minska trängseln – ett viktigt verktyg, inte bara i dessa tider. Crowd Alerts ingår som en standardfunktion i Bumbee Labs metod.

 

Läs mer om Crowd Alerts

Stadskärnor

Med hjälp av tjänsterna för City Development kan stadsplanerare och trafikanalytiker få fram besöks- och trafikflöden i stadsmiljön. Genom att analysera och värdera den data man får fram kan trafikflöden, lokaltrafik, gatuplanering och fastighetsutveckling optimeras – för att bl.a. öka samhällsnyttan och handeln i området.  

Köpcentrum

Tjänsterna för Mall Performance är anpassade för att kartlägga och analysera besökare i köpcentrum. Genom att mäta och analysera kundernas och besökarnas beteende-data, exempelvis hur de rört sig i köpcentret, kan man optimera den geografiska butiksmixen, köpcentrets kampanjer och kundrekrytering till butikerna.

Detaljhandel

Med tjänsterna för Store Performance kan kunder och besökares beteende-data analyseras för att optimera butikslägen och öka kundrekrytering och handeln – genom att till exempel utvärdera hur besökare rör sig i ett område, hur länge vissa stannar i olika specifika ytor eller hur många förbipasserande som går in i en viss butik.

Vill du veta mer?

sec-commscope-ruckus

Har du några frågor eller funderingar om Bumbee Labs lösningar
eller vill du ha hjälp med att ta fram en lösning som passar just
dina eller din verksamhets behov?

Fyll i kontakformuläret bredvid så återkopplar vi till dig eller ring
oss direkt på: +46 8 124 410 50