Partner

ColorTokens

Förenkla skydd och compliance för cloud workloads, applikationer och endpoints

Skydda verksamhetens kritiska tillgångar med enastående lösningar för segmentering och visibilitet!

Förr kunde man kanske lita på allt som fanns inom verksamhetens nätverk men tiderna har förändrats och enterprise-nätverk ser helt enkelt inte ut på samma sätt idag. Mikrosegmentering, multi-cloud strategier, Dynamic Workloads och Zero Trust Networking är inte längre bara buzzwords, utan teknologier och strategier som svarar upp mot moderna IT-säkerhetsbehov.

Därför behöver säkerhetsteam av idag fokusera på en strategi för att hantera Zero Trust. En Zero Trust-approach används för att ta med i beräkningen att även användare inom organisationen kan vara oförsiktiga, ha onda avsikter eller vara kriminella och därför missbruka åtkomsten till kritiska applikationer och data.

För att svara upp mot moderna IT-säkerhetsbehov har ColorTokens utvecklat Xtended ZeroTrust-platform. Plattformen är molnbaserad, vilket gör den lättillgänglig och smidig att implementera och underhålla. ColorTokens plattform säkrar cloud workloads fullt ut, från “containers” till dynamiska applikationer, endpoint, servrar och mycket mer.

Det gör det möjligt för administratörer att visualisera och mikrosegmentera IT-infrastrukturen, blockera avancerade malware och “lateral threats”, motverka och reagera på dataöverträdelser och vara förberedda på zero day-attacker. Allt samtidigt som integrationen fungerar sömlöst tillsammans med verksamhetens existerande säkerhetslösningar.  

LÖSNINGAR

ColorTokens Xview for Visibility

Du kan inte säkra sådant du inte har kontroll över. Få fullständig överblick över applikationer, endpoints och workloads med ColorTokens Xview for Visibility.

Visualisera ditt nätverk – Centralisera alla enheter inom såväl verksamhetens moln- och on-premise-lösningar för en samlad överblick.

Registrera hot med hjälp av avancerade analytics – Identifiera Indicators of Compromise (IoCs) före det att hotet är reellt.

Förenkla compliance genom ”visualization” – Gör det lättare att säkra regelefterlevnad för komplexa multicloud miljöer.

ColorTokens Xshield for Cloud Workload Protection

Säkra workloads mot interna och externa hot med software-defined, zero-disruption mikrosegmentering och åtkomstkontroll för användare.

Inled säkerhetsarbetet med att skapa visibilitet – Nu kan du enkelt se tidigare okända workloads i ditt nätverk, se network flows samt kartlägga application dependencies.

Mät verksamhetens säkerhetstillstånd – Automatisera och orkestrera policys och migrera på ett säkert sätt applikationer till molnet.

Skapa Zero Trust zoner med några få klick - Blockera och håll tillbaka kommunikation för att proaktivt säkra workloads, användare och applikationer.

The ColorTokens Security Platform

ColorTokens Security Platform levererar branchens enda molnbaserade lösning som kombinerar endpoint protection, workload protection och application control i en enda agent. Med proaktiv och molnbaserad åtkomst säkrar plattformen cloud workloads, containers, dynamic applications, endpoints, servrar och användare från interna och externa hot. Det är enkelt för administratörer att snabbt visualisera och segmentera hela IT-infrastrukturen, blockera malware, motverka och svara på APTs och zero-day attacker – samtidigt som lösningen enkelt kan integreras med befintliga säkerhetsverktyg.

ColorTokens Xprotect for Endpoint Protection

Skydda verksamhetens endpoints genom att proaktivt stänga ner för intrång, malware, ransomware och zero-day attacker med en molnbaserad och flerdimensionell lösning.

Stressfri säkerhet genom ett enkelt klick – Visualisera, definiera och skydda alla verksamhetens endpoints ner på enskild processnivå.

Implementera extented enpoint protection – Upptäck och reagera på zero-day hot genom att isolera och avsluta misstänkta processer.

Stäng ned legacy-system och fasta funktioner. – Maximera up-time för verksamhetens kritiska legacy system utan att gå ner i performance.

Läs mer om...
Den kompletta guiden till Zero Trust Security

Ladda ner ColorTokens kompletta guide till Zero Trust Security som kan bidra till att skydda verksamheters workloads, applikationer och endpoints med hjälp av mikrosegmentering.

Sju fördelar med mikrosegmentering

Mikrosegmentering är en säkerhetsmetod som delar upp nätverket i isolerade segment så att trafiken enklare kan övervakas och kontrolleras. Detta kan ha stora fördelar när det gäller att försvara IT-miljön mot avancerade cyberhot. Läs ColorTokens artikel om fördelarna med mikrosegmentering.

Enkel och okomplicerad compliance med ColorTokens

ColorTokens Xtended ZeroTrust Security Platform som bygger på en zero trust-arkitektur kan uppdaga, stoppa och förutsäga överträdelser och intrång för såväl workloads och enskilda användare. Plattformen förenklar också för verksamheter att säkra compliance med flera standarder, t.ex. PCI, DISS, HIPAA och RBI.

Produktområden

Micro Segmentation, Workload Visibility, Endpoint Protection, Software Defined Security, Workload Protection

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med ColorTokens är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE