Partner

GoBright

Meet | Visit | Work

Tre smarta koncept - en användarvänlig plattform

Allt fler verksamheter anpassar sig till nya former av flexibelt arbete och det ställer nya krav på de traditionella kontorsmiljöerna. För många yrkesgrupper har vistelse i kontorslokaler blivit mer kopplat till vilken typ av arbetsuppgifter som ska utföras, snarare än vilken veckodag eller tid på dygnet det är.

Kanske krävs ett fysiskt möte för att kunna samarbeta tätt med kollegor eller för att hålla ett möte med nya samarbetspartners. Många andra delar av arbetet kan utföras oberoende av tid och plats.

GoBright har tre smarta koncept som underlättar för verksamheter att implementera och lyckas med moderna och flexibla arbetsformer: “Meet”, “Visit” och “Work”. Med de lösningar som GoBright levererar får verksamheter möjlighet att utveckla nya och mer effektiva sätt att arbeta på.

Meet
Ordning i rumsbokningen

GoBright Room Booking

Inte sällan kan det vara ont om lediga möteslokaler, även på företag med stora kontorslokaler. Det är inte ovanligt att behöva lägga tid på att leta efter en ledig lokal, trots att vissa rum står tomma även om de är reserverade och just när man tror att man funnit ett ledigt utrymme visar det sig att det skett en dubbelbokning. BoBright Room Booking löser effektivt dessa utmaningar och säkerställer att möteslokalerna används på ett effektivt och smidigt sätt.

Lösningen är 100% integrerad med bland annat Microsoft Exchange, Office 365, Google och Active Directory. Det går också att komplettera lösningen med flera smarta features, så som bokning av catering och AV-utrustning.

Visit
Digital reception

GoBrights digitala besöksregistrering

Med GoBrights digitala besöksregistrering kan du välkomna dina gäster utan att behöva ha en bemannad reception. Det kan också vara en lämplig lösning för de verksamheter som vill frigöra resurser från medarbetarna i receptionen, som kan ägna sin tid åt andra arbetsuppgifter.

Innan besöket får den stundande besökaren ett email med en QR-kod som används vid ankomst. Då besökaren har registrerat sig får den person som väntar besök en automatisk notifikation via sms och email. Det är också möjligt att registrera besökaren på förhand eller i efterhand. GoBrights plattform för besöksregistrering lever givetvis upp till kraven i GDPR.

Work
Flexibla arbetsplatser

GoBright Desk & Booking Connect

Ökad rörlighet och växande krav på flexibilitet har gjort att många verksamheter infört roterande arbetsplatser eller så kallade “hot desks”. Detta för att kunna utnyttja hela kontorsutrymmet effektivt och upprätthålla en hög produktivitet och arbetsglädje hos medarbetarna. För att det ska komma till nytta är det dock viktigt att det är enkelt att finna en lämplig plats och att arbetsplatsen ska kunna anpassas efter den enskildes behov.

GoBright Desk och Booking Connect är en intuitiv lösning där man snabbt kan få syn på lediga arbetsplatser. Med ett personligt NFC-kort eller en smartphone kan man enkelt boka en arbetsplats. Därefter anpassas arbetsplatsen efter personliga preferenser, exempelvis kan höjden på skrivbordet justeras.

Produktområden

Room Management, Room booking, Digital self-registration, Digital reception, Meeting room solution, Workspace Management

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med GoBright är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE