Partner

Ivanti

Unified IT Management Software Solutions

Skapa effektiva, säkra och användarvänliga IT-miljöer

 

Ivanti bildades år 2017 genom en sammanslagning av LANDESK och HEAT Software. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att skapa användarcentrerade IT-verktyg som ökar organisationers effektivitet och säkerhet.

Tack vare en rad strategiska uppköp har Ivanti samlat ett produktsortiment med lösningar för de flesta utmaningar som kan uppstå i dagens IT-miljöer. Från produkter för att säkra och hantera IT-tillgångar till tjänsteleverans, licenshantering, patch management och UEM-lösningar.

 

Ivanti eliminerar flaskhalsar och ökar synligheten i IT-miljöer. Med automatisering av processer och effektiva verktyg för drift och säkerhet kan IT-ansvarigas arbete göras enklare. Det hjälper organisationer att svara upp mot användarnas behov, säkra efterlevnad av lagar och regler och ligga steget före förändringar. Allt medan kostnaderna för IT kan reduceras.

I augusti 2019 utsåg Gartner Ivanti till “Challenger” i segmenten IT Service Management och Unified Endpoint Management Tools.

Vi finns redo att hjälpa dig

På SEC DATACOM är vi stolta över vårt nordiska samarbete med Ivanti! Därför har vi också satt oss in i deras lösningar och finns redo för att hjälpa er. Vår samlade erfarenhet och breda kompetens gör att vi kan erbjuda stöd som gör skillnad genom hela säljprocessen, bland annat kan vi hjälpa er med:

  • Produktrådgivning och lösningsdesign
  • Medverkan på möten tillsammans med dina kunder
  • Installation och konfiguration
  • Marknadsföringstjänster

Säkra endpoints, skapa överblick och reducera kostnader med Ivantis "Unified IT"-lösningar

IT-administratörer blir hela tiden bombarderade med information. Bristen på kommunikation och överensstämmelse mellan IT-verktyg och de behov som uppstår i verksamheten ökar risken för osäkra lösningar. Det minskar säkerheten, ökar kostnaderna och lämnar både användarna och verksamheten blottade för angrepp. Ivanti tacklar utmaningarna som finns i dagens IT-miljöer genom att montera ned flaskhalsar, öka synligheten och tillgängligheten och skapa automatiserade åtgärder som bidrar till säkra och stabila miljöer.

Under begreppet “Unified IT” leverar Ivanti en komplett portfölj av lösningar som med hjälp av olika teknologier förenklar management och drift av digitala arbetsplatser och endpoints.

Produktområden

IT Asset Management, Patch Management, IT Service Desk, Mobile Device Management, Systems Management, Unified Endpoint Management, Endpoint Management

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med Ivanti är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE