Partner

Ivanti

Unified IT Management Software Solutions

Skapa effektiva, säkra och användarvänliga IT-miljöer

 

Ivanti bildades år 2017 genom en sammanslagning av LANDESK och HEAT Software. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att skapa användarcentrerade IT-verktyg som ökar organisationers effektivitet och säkerhet.

Tack vare en rad strategiska uppköp har Ivanti samlat ett produktsortiment med lösningar för de flesta utmaningar som kan uppstå i dagens IT-miljöer. Från produkter för att säkra och hantera IT-tillgångar till tjänsteleverans, licenshantering, patch management och UEM-lösningar.

 

Ivanti eliminerar flaskhalsar och ökar synligheten i IT-miljöer. Med automatisering av processer och effektiva verktyg för drift och säkerhet kan IT-ansvarigas arbete göras enklare. Det hjälper organisationer att svara upp mot användarnas behov, säkra efterlevnad av lagar och regler och ligga steget före förändringar. Allt medan kostnaderna för IT kan reduceras.

I augusti 2019 utsåg Gartner Ivanti till “Challenger” i segmenten IT Service Management och Unified Endpoint Management Tools.

Vilka är Ivanti?

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med Ivanti är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE