Partner

Rapid7

Effektiv risk- och sårbarhetshantering med verktyg för visibilitet, analys och automatisering

Rapid7 minimerar säkerhetsrisker med verktyg för visibilitet, analys och automatisering

Rapid7 levererar data- och analysverktyg som hjälper IT-ansvariga att anamma en aktiv säkerhetsstrategi som minimerar sårbarheter i hela miljön. Kärnan i Rapid7’s ledande risk- och sårbarhets-hantering är plattformen Insight Cloud som erbjuder verktyg för visibilitet, analys och automatisering.

Med produkter som InsightVM och InsightAppSec m.fl. kan IT-ansvariga enkelt hantera sårbarheter, övervaka suspekta aktiviteter i nätverket, undersöka och stoppa attacker samt automatisera åtgärder. Det gör det enkelt att implementera en medveten och aktiv säkerhetsstrategi, anpassad för varje verksamhets behov.

Med Rapid7 behöver inte IT-säkerhet vara komplicerat. Produkter som InsightConnect möjliggör för säkerhetsansvariga att bygga automatiserade workflows, samordna olika IT-verktyg och automatisera tidskrävande åtgärder. Det frigör tid och effektiviserar säkerhetsarbetet.

Fördelen med Insight Cloud är också att det är enkelt att växa. När tekniken för datainsamling är installerad kan nya Insight-produkter enkelt läggas till efter behov. Dessutom integrerar Insight Cloud med existerande teknologier i miljön så att tidigare investeringar kan tas tillvara.

Rapid7: What Our Customers Are Saying

Produktområden

Vulnerability Management, Penetration Testing, User Behavior Analytics, Compromised User Detection, Application Testing, Log Management, Automation, Analytics, Intrusion Detection

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med Rapid7 är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE