Partner

senhasegura

Skydd, åtkomst och konfidentialitet för privilegierade konton

senhasegura = secure password

senhasegura står för secure password och är en lösning som hjälper organisationer med att bygga upp sin suveränitet och säkerhet genom privilegierad åtkomst.

70–80 % av alla säkerhetsöverträdelser sker via privilegierade konton som inte är korrekt hanterade och skyddade. Dessa konton skyddas och försök till missbruk motverkas proaktivt med en lösning som använder Privileged Access Management (PAM).

Lösningen är inte bara enkel att installera, det är mycket enklare än med andra kända konkurrenter. Lösningen och alla dess funktioner kan köras på en enda server och använder sig uteslutande av öppen källkod som underhålls, vilket eliminerar licenser för operativsystem, databaser och liknande.

98 % rekommenderar senhasegura

Målsättningen med senhasegura är att utveckla produkter och lösningar som användarna älskar att använda. Därför arbetar man ständigt med att förbättra dessa funktioner och gör en dygd av att lyssna till alla som berörs. senhasegura får högsta poäng på Gartner PeerInsight och ligger i toppen hos Gartner, CuppingerCole, Forrester osv.

Läs mer här:

Vad levererar senhasegura?
  • Privileged Access Management (PAM)
  • Privileged Account and Session Management (PASM)
  • Privilege Elevation and Delegation Management (PEDM)
  • DevOps Secret Management (DSM)
  • Certificate Manager (discovery and auto-renewal of digital certificates.)
  • DOMUM (Remote Access without need for VPN)

Valda lösningar
Privileged Access Management (PAM)

PAM skyddar och kontrollerar användningen av både generiska och privilegierade legitimationsuppgifter, vilket säkerställer uppgifternas lagras skyddat, differentierad åtkomst och att det är möjligt att fullständigt spåra användningen av privilegierade användar- och systemkonton. Konton med privilegierad åtkomst har utökade behörigheter som t.ex. innefattar att administratörer av domäner kan ändra, ta bort eller radera filer och program och få tillgång till relevanta uppgifter eller få tillgång till system och databaser.

GO Endpoint Manager (PEDM)

senhasegura GO Endpoint Manager ger dig möjlighet att använda funktioner som ”kör som …” på lokala arbetsstationer och därmed installera och köra applikationer som kräver privilegier. Sessioner spelas dessutom in så att man kan följa med i vad som har skett.

Certificate Manager

Det är med senhasegura Certificate Manager möjligt att centralt hantera livscykeln för digitala certifikat i organisationen, från detektering genom automatisk skanning till automatisk förnyelse av certifikat.

DOMUM Remote Access

Det är med senhasegura Domum  möjligt att åstadkomma säker fjärråtkomst för anställda och tredje part, vilket ger Zero Trust-baserad åtkomst till företagets nätverksenheter utan att man behöver använda VPN.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret här om du har några frågor, eller skulle vilja samtala med oss om vilka möjligheter senhasegura ger. Vi är redo att besvara svåra tekniska frågor, förfrågningar om priser och leverans eller träffa dig i ett möte utan förpliktelser om hur vi skulle kunna hjälpa dig.