Ladda ned Barracudas "three-step guide to ransomware protection" nedan.

Var elfte sekund faller ett företag offer för angrepp med ransomware.*

Förekomsten av ransomware har mer än fördubblats år för år** och företag i alla branscher utsätts för angreppen, oavsett deras storlek – ingen går skottfri!  Angreppen blir samtidigt alltmer sofistikerade, vilket betyder att de försvar företagen har på plats ofta är otillräckliga.

 

*Cybersecurity Ventures
**Verizon 2021 Data Breach Investigations Report

Hur riktade angrepp med ransomware går till

Alla kan drabbas för angrepp med ransomware Vissa typer av ransomware sprider sig automatiskt, men riktade angrepp med ransomware kräver manuellt arbete och avsevärda insatser från hackarna på offrens interna nätverk. Ett riktat angrep med ransomware kan utvecklas på organisationens inre nätverk under flera dagar, veckor eller till och med månader innan systemen faktiskt krypteras.

 

Så sker ett typiskt angrepp

Angrepp via e-mejl.
Angrepp startar ofta med ett ondskefullt phising-mejl vars syfte är att lura mottagaren till att avslöja login-uppgifter. Angriparna kan också köpa stulna ID-uppgifter på det mörka nätet.

Angrepp på webbplatser och appar.
Angriparna attackerar din webbplats och applikationer med hjälp av stulna ID-uppgifter för att komma åt ditt  företags data.

Data krypteras.
När angriparna fått åtkomst till dina data krypterar de dem så att du inte kommer åt dem. De kräver därefter en lösensumma för att dekryptera dem.

Upprätta din egen försvarsplan mot ransomware

Den bästa tidpunkten för att bekämpa ransomware är innan den slår till – man vill inte gärna försöka komma upp med en plan mitt under ett angrepp. Vi kan hjälpa dig med utvecklingen av en plan som täcker viktiga angreppspunkter och samtidigt skyddar dina data.

Guide

Undvik att bli offer för ransomware

Ladda ned guiden from Barracuda och läs om de tre stegen för ett effektivt skydd mot ransomware.

Vill du veta mer om Baracudas lösningar för skydd mot ransomware

Om du vill ha mer information om Barracudas lösningar för skydd mot ransomware, fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar