IT Security, Nyheter

Nya och förbättrade funktioner i Bitdefender GravityZone

Nya funktioner i den senaste versionen av Bitdefender GravityZone innebär ännu snabbare identifiering och gensvar vid olika typer av attacker och intrångsförsök, förenklad incidenthantering och stärkt emailsäkerhet. Läs mer om nyheterna i Bitderfenders Endpoint Detection and Response och GravityZone Email Security nedan.

Förstärkt EDR, enklare incidenthantering och utökad emailsäkerhet i GravityZone

I den nya versionen av GravityZone har Bitdefender utökat sitt marknadsledande skydd för endpoints genom förbättrade funktioner för att stoppa netvärksbaserade och fil-lösa attacker samt identifiera avvikande beteenden och anomalier – innan de når enhetens resurser. Detta bland annat genom utvecklade funktioner i Endpoint Detection and Response (EDR), där man har förenklat visualisering av komplexa hot och möjliggjort användning av inbyggd intelligens för att snabba på och underlätta incidenthantering.

Bitdefender lanserar också GravityZone Email Security, ett tillägg till endpointlösningarna som erbjuder avancerad emailsäkerhet för att möta dagens utmaningar så som Business Email Compromise och Impersonation Attacks.

 

Förenklad incidenthantering

För att underlätta för IT-ansvariga att analysera intrångsförsök har Bitdefender i den senaste versionen av GravityZone förbättrat överskådligheten och underlättat uppföljningen med:

  • Incident Visualization som hjälper administratörer att åskådliggöra hot och intrångsförsök så att det blir möjligt att följa spår och förstå hur attacken utformats.
  • Guided Incident Investigations som erbjuder en lättanvänd “how to”-guideline som ger rekommendationer för att med enkla steg sanera miljön.
Utökat skydd för känslig information

Den nya versionen av GravityZone inkluderar ett utökat förebyggande skydd som blockerar lösenordsstölder och Brute Force-attacker så att personlig information hålls säker med:

  • Network Attack Defense som blockerar nätverksbaserade attacker innan de exekveras och kommer åt kritiska resurser.
  • Anomaly Defense som identifierar avvikande beteenden i miljön innan de hinner göra skada.
  • Fileless Attack Defense som adderar ytterligare funktioner för att blockera fil-lösa attacker så som Powershell.
"New technologies such as Network Attack Defense, Anomaly Defense and integrated Email Security improve GravityZone's ability to automatically stop attacks earlier in the kill chain, avoiding breaches and protecting user credentials.

In addition, the streamlined visualization and guided incident response checklists enable GravityZone users to respond to attacks on the endpoint with speed, accuracy and efficiency."
- Harish Agastya, Senior VP, Enterprise Solutions @ Bitdefender -

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om GravityZone och Bitdefenders lösningar för endpointsäkerhet. Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort, eller hör av dig direkt på:

Telefon: +46 8 1244 10 50
E-mailsales@secdatacom.se