Välkommen till
SEC DATACOM

Value-add. Det är lätt att säga men svårt att praktisera. Med mer än 30 års erfarenhet inom IT-distribution vet vi vad som krävs för att vara en äkta värdeadderande distributör.

Vi gör det enkelt i en komplicerad värld...

IT-branschen är komplex. Det finns ingen anledning att göra det svårare än det är. En av våra främsta uppgifter som distributör är att göra det så enkelt och attraktivt som möjligt för våra återförsäljare att marknadsföra och sälja lösningar från dem leverantörer vi representerar.

Nordisk IT-distribution
med lokal närvaro

SEC DATACOM har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vår samlade erfarenhet av nordisk IT-distribution
är en stor tillgång men den lokala kunskapen och marknadsanpassningen är minst lika viktig.

Läs mer Stäng

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att erbjuda lösningar från världens ledande tillverkare inom IT-säkerhet, nätverk, server/lagring och Unified Communications. Genom att bygga broar mellan slutkundens behov och våra återförsäljares kompetenser skapar vi verkligt mervärde för kanalens alla parter. Vår mission är att vara den föredragna värde- och kunskapsbaserade distributören av lösningar och produkter inom IT-säkerhet, nätverk, server/lagring och Unified Communications. Vi sätter stor ära i att vara enkla att handla med och värdesätter därför vår lokala närvaro särskilt.

Fakta
Våra leverantörer

Vi representerar en rad marknadsledande IT-leverantörer, inom våra primära verksamhetsområden:

 • IT-säkerhet
 • Nätverk
 • Server/lagring
 • Unified Communications

Dessutom erbjuder vi produkter för industriell produktion (M2M – machine to machine) samt lösningar för IT Management och IoT.

Det finstilta

På SEC DATACOM värdesätter vi att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga transparens, integritet och ansvar. På denna sida kan du ta del av de villkor och policy’s som gäller för vår verksamhet. Du hittar bland annat:

 • Rutiner för garanti- och reklamationsärenden
 • Vår integritetspolicy
 • Våra allmänna villkor
Vår verksamhet i siffror

Vår långa erfarenhet inom IT-distribution har givit oss unik kunskap om, och en tät relation till, dem tillverkare och återförsäljare vi samarbetar med. Vår stabila verksamhet ger oss samtidigt möjlighet att löpande investera i ökad kompetens och tjänster, som gör skillnad för våra intressenter.

 • Över 30 års erfarenhet inom IT-distribution
 • Mer än 800 köpande återförsäljare
 • Sammanlagd omsättning på över 1. mia SEK
 • Fler än 75 anställda fördelat på kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland

Ledning

Board of directors
Lars Zinglersen
Chairman of the board and owner of SEC DATACOM
Telefon: +45 48 108 081
Troels Brock
Group CEO
Telefon: +45 48 108 022
Lena Gulliksen
Managing Director Sverige
Telefon: +46 73 366 06 15
Lasse Skovgaard Tellerup
Group CCO
Telefon: +45 48 108 023
Peter Fahoum
Group CFO
Telefon: +45 48 108 056
Errit Müller
Senior VP, It-Security
Telefon: +45 48108021
My perception of Value Added Distribution is based from more than 25 years of experience working with leading IT-manufacturers.

Based on their products and solutions we have continuously invested in skills and services to strengthen the relationship to our resellers.

Last but not least - we shall always be easy to do business with!
- Lars Zinglersen, CEO -

Visselblåsare

På SEC DATACOM värdesätter vi att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga transparens, integritet och ansvar. Vi uppmuntrar därför alla våra anställda och intressenter att höja rösten och göra oss uppmärksamma om de misstänker oegentligheter i vår verksamhet.

Via nedan knapp kan du ta dig till vårt visselblåsarsystem, avsett att fungera som en särskild rapporteringskanal för dig som anställd, kund, samarbetspartner eller annan intressent. Om du erfar, upp-täcker eller misstänker oegentligheter i SEC DATACOM:s verksam-het ber vi dig att rapportera det till oss. Visselblåsarsystemet är till för allvarliga oegentligheter som kan gälla till exempel misstänkt brott mot lagar och regler, korruption, diskriminering och trakass-erier, säkerhetsbrister eller fara för enskildas liv och hälsa.

Rapporteringen sker anonymt, om du inte väljer att delge din identitet. Alla rapporter hanteras konfidentiellt utan risk för vedergällning mot den som skickat in en rapport i god tro.