Vårt samhällsansvar

SEC DATACOM har levererat lösningar inom IT i över 30 år, bland annat genom försäljning av produkter, servicetjänster, support och utbildning. Vi är verksamma inom B2B på den danska marknaden. Vi är verksamma i alla nordiska länder genom våra syskonföretag i Finland, Norge och Sverige. Våra primära verksamhetsområden är IT-säkerhet, servrar, lagring, backup, nätverk och Unified Communications.
Som en Value-Added distributör arbetar vi nära tillsammans med en rad av världens ledande IT-producenter som var och en har en rad starka CSR-initiativ och policy för efterlevnad, på samma sätt som vi tar vårt ansvar för att bidra till ett digitalt tryggt och hållbart samhälle.

Läs mer om våra policyn, initiativ och projekt
Compliance

Hos SEC DATACOM har vi ett efterlevnadsprogram för företag som förutom våra förpliktelser enligt GDPR och policy om personlig integritet också omfattar en obligatorisk utbildningsmodul mot korruption för alla anställda.

Miljöpolicy

Vi arbetar dagligen med att reducera energiförbrukningen både i förhållande till vår arbetsplats och i den dagliga samvaron med våra kunder och leverantörer.

Allmänna riktlinjer och policy

Med våra allmänna riktlinjer och policy sätter vi ramarna för våra chefer och anställda med avseende på uppförande och trivsel som vi vill skall vara kännetecknande för SEC DATACOM.

CSR-projekt

Det är i hög grad våra medarbetare som bestämmer vilka prioriteringar vi gör och vilka projekt vi engagerar oss i. Vi har valt att överlåta detta på våra medarbetare då vi har märkt att det ger ett mycket större engagemang och arbetsglädje i de enskilda projekt som vi har valt.

Ta reda på mer om CSR i
SEC DATACOM

Peter Fahoum

Group CFO
+45 4810 8056