Allmänna riktlinjer och policy

Med våra allmänna riktlinjer och policy sätter vi ramarna för våra chefer och anställda med avseende på uppförande och trivsel som vi vill skall vara kännetecknande för SEC DATACOM.

Bekämpningen av korruption och bestickning

 

SEC DATACOM är först och främst aktivt på den nordiska marknaden där korruption och bestickning är relativt begränsade företeelser.

Men vi har trots detta utarbetat ett efterlevnadsprogram för företaget som utöver våra förpliktelser med avseende på GDPR och personlig integritet också inbegriper en obligatorisk utbildningsmodul mot korruption för alla anställda.

 

 

 

Anställdas trivsel och hälsa

 

Vårt ansvar i förhållande till det danska samhället gäller också våra egna medarbetare och de villkor som vi ger de som anställs av SEC DATACOM.  Förutom att vi givetvis följer gällande lagstiftning för arbetsmiljön så är vi övertygade om att en bra arbetsmiljö ökar de anställdas trivsel och produktivitet.

En naturlig balans mellan arbete och fritid

Vi strävar hela tiden efter att ha ramar som ger den nödvändiga flexibilitet som krävs mellan arbete och familjeliv. Det är möjligt för alla anställda att arbeta hemifrån via en digital arbetsplats så de i stor utsträckning kan planlägga och använda sig av detta när det finns privata angelägenheter som måste hanteras under ”normal” arbetstid.

Hälsa

Med ett eget toppmodernt fitnesscenter ger vi våra anställda möjlighet att motionera kostnadsfritt alla veckans dagar. Dessutom arrangeras löpande aktiviteter och grupper för träning som man kan välja att delta i. I vår matsal där vi har en egen kock tillagas hälsosam och variationsrik kost som i hög grad baserar sig uteslutande på ekologiska produkter.

Nolltolerans för sextrakasserier

Tyvärr förekommer sextrakasserier och kränkningar alltjämt i vårt samhälle. Detta tar vi hänsyn till som ett ansvarigt företag. Genom vår ledning påverkar vi en kultur där det råder nolltolerans för sextrakasserier och kränkningar. Detta följs bland annat upp med löpande undersökningar av de anställdas trivsel.

Miljö och klimat

Vi arbetar dagligen med att reducera energiförbrukningen både i förhållande till vår arbetsplats och i den dagliga samvaron med våra kunder och leverantörer.

Vår överordnade miljöpolicy har sin utgångspunkt i:

* Alltid hörsamma alla krav i gällande lagstiftning

* Erbjuda produkter och lösningar där våra kunder också kan uppnå synliga miljövinster

* Vara öppna och tillmötesgående mot leverantörer när de lanserar nya miljövänliga produkter och tjänster

* Kontinuerligt arbeta på att reducera våra egna koldioxidutsläpp

Mänskliga rättigheter

En utvärdering av riskerna för hur mänskliga rättigheter påverkas visar att riskerna är störst i leverantörs- och producentleden.  SEC DATACOM erkänner sitt sociala ansvar i förhållande till leverantörs- och producentleden och stöttar och respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheter som formulerats i FN:s deklaration av mänskliga rättigheter såväl som den internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner.