Fokus på att reducera energiförbrukningen

Omkring 2 % av världens samlade CO2-avtryck kommer från användningen av IT. I takt med den explosiva ökningen av mängden data etableras det fler och fler datacentrer som har eller får en energiförbrukning som kommer att påverka detta ytterligare.


Spara på strömmen

Vi har tillsammans med utvalda leverantörer verktyg med vilka vi kan beräkna eventuella besparingar i energiförbrukningen – och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Dessa beräkningar ingår i hög grad alltid som en del av vår rådgivning och upphandling när ny utrustning skall köpas in eller befintlig utrustning bytas ut i datacentret. Våra kontorslokaler har smart belysning som tänds och släcks automatiskt efter behov och samtidigt mäter naturligt infallande ljus.  Vår strömförbrukning för inomhusbelysningen är t.ex. betydligt lägre under de årstider när det råder dagsljus under stora delar av dygnet.

Transport

Vi finns som företag i fyra länder och har samarbetspartner från hela världen. Vi är övertygade om att transporter med bil och flyg ger ett stort CO2-avtryck. För att upprätthålla vår effektivitet samtidigt som vi både reducerar våra omkostnader och minimerar våra CO2-utsläpp från transporter så uppmanar vi alla medarbetare att så långt är möjligt kommunicera virtuellt med kunder, leverantörer och kollegor över nationsgränserna.  På alla våra platser finns utrustning för videokonferenser tillgängliga för virtuella möten – oavsett om det är med några få eller många deltagare.

Miljöpolicy

Vår överordnade miljöpolicy har sin utgångspunkt i:

* Alltid hörsamma alla krav i gällande lagstiftning

* Erbjuda produkter och lösningar där våra kunder också kan uppnå synliga miljövinster

* Vara öppna och tillmötesgående mot leverantörer när de lanserar nya miljövänliga produkter och tjänster

* Kontinuerligt arbeta på att reducera våra egna koldioxidutsläpp