SEC DATACOM

Villkor & Policy's

Här kan du ta del av de villkor och policy's som gäller för vår verksamhet. Har du frågor eller saknar någon information är du som alltid välkommen att kontakta oss.

Allmänna Villkor

Vår allmänna villkor gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls av SEC DATACOM. Här hittar du villkor för våra leveranser, bestämmelser som gäller vid köp av programvaror och villkor för rådgivning och konsulttjänster.

Privacy Policy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och använder dem data vi samlar in med ditt samtycke. Här kan du läsa om syftet med databehandlingen, hur våra rutiner kring hantering ser ut och vilka rättigheter du har.

Garanti- & Reklamationsvillkor

Här kan du ta del av de villkor som gäller för garanti- och reklamationsärenden. För att upprätta ett RMA-ärende, besök vår sida för kundservice.

Visselblåsare

På SEC DATACOM värdesätter vi att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga transparens, integritet och ansvar. Vi uppmuntrar därför alla våra anställda och intressenter att höja rösten och göra oss uppmärksamma om de misstänker oegentligheter i vår verksamhet.

Via nedan knapp kan du ta dig till vårt visselblåsarsystem, avsett att fungera som en särskild rapporteringskanal för dig som anställd, kund, samarbetspartner eller annan intressent. Om du erfar, upptäcker eller misstänker oegentligheter i SEC DATACOMs verksamhet ber vi dig att rapportera det till oss. Visselblåsarsystemet är till för allvarliga oegentligheter som kan gälla till exempel misstänkt brott mot lagar och regler, korruption, diskriminering och trakasserier, säkerhetsbrister eller fara för enskildas liv och hälsa.

Rapporteringen sker anonymt, om du inte väljer att delge din identitet. Alla rapporter hanteras konfidentiellt utan risk för vedergällning mot den som skickat in en rapport i god tro.