Nätverk

Nätverksavbrott kan vara mycket kostsamt

– och så här kan du undvika dem

Under pandemin har antalet incidenter som resulterat i nätverksavbrott och nedtid ökat markant. Samtidigt som hybrida arbetssätt och smarta digitala lösningar räddat många verksamheter har det också gjort företag mer sårbara. Nätverksavbrott kan inte bara bli en dyr historia – det kan också skada ditt företags rykte och påverka dina kunders förtroende för ditt varumärke. Med Smart Out-Of-Band Management kan företag ligga steget före och proaktivt monitorera sin nätverksinfrastruktur och åtgärda avbrott på distans. Något som både sparar tid och potentiellt miljoner i nedtids-kostnader.

Tillgängligt alternativt nätverk

Ett robust och motståndskraftigt nätverk utgör själva ryggraden i alla organisationers IT-infrastruktur och oförutsedda avbrott kan i bästa fall bli kostsamma och i värsta fall leda till ett företags undergång. Anledningarna till avbrott kan vara allt från mjukvaruuppdateringar, strömavbrott, cyberattacker som ransomware till det svårundvikliga mänskliga misstaget, förklarar Alan Stewart-Brown, VP EMEA på IT-nätverksföretaget Opengear.
Det mänskliga felandet kommer alltid vara något du behöver räkna med, särskilt när IT-nätverk blir mer komplexa, och därför behöver ditt företag ha processer, rutiner och verktyg på plats för att reducera den risken. Om din tjänst går ned helt på grund av ett nätverksavbrott måste du kunna nå din kritiska utrustning på distans för att slippa behöva åtgärda problemet på plats. Har man ett geografiskt distribuerat, eller till och med globalt.

Opengear, som är branschledande globalt med kunder som Amazon, Tesla, Equinix, Cisco och T-mobile, erbjuder en Network Resilience-plattform som inkluderar Smart Out-Of-Band och Lighthouse-centraliserad management som ger företag möjlighet att tillhandahålla, monitorera, hantera och återställa sina affärskritiska tjänster när som helst, varifrån som helst.
– Med ett alternativt nätverk som alltid är tillgängligt och separerat från det huvudsakliga produktionsnätverket kan du nå dina datacenter, co-locations eller edge compute-platser och åtgärda problem även om det primära nätverket ligger nere eller är överbelastat. Hade till exempel Facebook använt detta så hade de kunnat lösa sin omtalade driftstörning 2021, som orsakades av det mänskliga felet, mycket snabbare, konstaterar Alan Stewart-Brown.

Proaktivitet och automatisering

Funktionen Out-Of-Band har funnits länge men det som utmärker Opengears Network Resilience-lösning är proaktiviteten och dess säkra remote-access. Genom automatiserade verktyg elimineras manuella processer som ofta är orsaken till fel då de är repetitiva och tråkiga för nätverks-teamet att utföra. Med Network Resilience-plattformens Smart Out-Of-Band management network kan också tjänster monitoreras och proaktiva larm skickas ut om systemet upptäcker något som inte beter sig normalt – vilket säkerställer att IT-verksamheten kan fortsätta medan felet åtgärdas, förklarar Alan Stewart-Brown.

– Det kan vara en förändring i temperatur eller ström till exempel och då meddelar systemet i realtid att något behöver ses över, innan nätverket går ned. Eventuella fel kan sedan kontrolleras och åtgärdas direkt, vilket är särskilt fördelaktigt för större företag som inte har nätverksingenjörer på plats överallt. Med funktionen Smart Out-Of-Band Failover to Cellular™, som Opengear var först med i världen, kan man också automatiskt byta till ett mobilt krypterat nätverk medan det primära nätverket ligger nere och felet åtgärdas, förklarar Alan Stewart-Brown.

Central hantering

Smart Out-Of-Band kan kort sagt hjälpa företag att spara pengar; både genom minskade operativa kostnader och risker genom att undvika dyr nedtid. Ett globalt OOB-nätverk kan hanteras fjärrstyrt och säkert, helt och hållet från en central punkt genom att använda Lighthouse Central Management Software. För ytterligare motståndskraft kan Lighthouse användas som en multi-instance, högtillgänglig, redundant lösning.

– I Sverige har vi ett färskt exempel på en större dagligvarukedja som drabbades av en hackerattack som slog ut deras tjänst helt och tvingade hundratals affärer att hålla stängt under upp till en vecka. I deras fall behövde de skicka ut kvalificerad IT-personal till varje affär i Sverige för att lösa problemet för varje individuell site på plats – något de hade kunnat lösa snabbt på distans med en Out-Of-Band-lösning. Återhämtningstiden hade då kunnat vara minuter i stället för dagar, avslutar Alan Stewart-Brown.

 

Frågor?


Kontakta Michael så berättar han mer!