IT Security, Nätverk, Nyheter

SD-WAN, den smarta genvägen till en säker nätverksinfrastruktur

I takt med att applikationer och tjänster flyttas till molnet upplever många verksamheter att ett traditionellt WAN inte är designat för den moderna och dynamiska uppkopplade verkligheten. Att skicka trafik från ett avdelningskontor, ut till internet och tillbaka igen, är både ineffektivt och kostsamt. Software Defined Wide Area Network, eller SD-WAN, gör din verksamhets nätverksinfrastruktur enkel, automatiserad och säker.

Med SD-WAN optimeras trafiken

Man kan tänka sig nätverket i en större global verksamhet som ett urbant trafiksystem där tusentals trafikanter ska passera, helst utan köbildning och incidenter. Om trafiksignalerna plötsligt upphör att fungera, uppstår kaos. SD-WAN är utformat för att förhindra just detta. I nätverk där geografiskt spridda platser behöver kopplas upp mot ett huvudkontor säkrar SD-WAN stabil uppkoppling över landgränser och avstånd.

Trafiken blir automatiskt och dynamiskt dirigerad via den mest lämpliga och kostnadseffektiva nätverksförbindelsen. SD-WAN väger dessutom in faktorer som nätverkets tillstånd, säkerhet samt applikationens krav på “Quality of Service”. Hos SEC DATACOM hittar du ett stort utbud av lösningar med SD-WAN, bland annat från tillverkare som Barracuda, Ruckus och Zyxel.

Varför SD-WAN?

  • Lägre CapEx, OpEx och därmed bättre TCO
  • Möjliggör mer flexibilitet och på så vis möjligheter till innovation
  • Stödjer flera säkra höghastighetsförbindelser utan de dyra omkostnader som ofta förknippas med MPLS-nätverk
  • Lastbalansering över alla länkar för att säkra bättre performance
  • Möjlighet till automatisk provisionering av firewalls, VPN och applikationsleverans
  • Zero-Touch Provisioning
  • Kryptering, säkring och segmentering av WAN-trafik för att kunna isolera och begränsa skadan i händelse av angrepp
“In the past, if we had issues with our network, we added more bandwidth. If latency was an issue, we added WAN Optimization.”
- Gartner Analyst, Andrew Lerner -

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder SD-WAN från flera tillverkare och kan hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig och dina kunder bäst.