IT Security, Nyheter

Tre åtgärder för effektivare incidenthantering

Ineffektiv incidenthantering vid emailattacker är inte bara tidskrävande och kostsamt utan innebär också att hot som kunde ha stoppats i tid blir till slumrande säkerhetsrisker. Det visar resultat från Barracuda som har analyserat hot som tar sig förbi traditionella email gateways och undersökt hur lång tid det tar för organisationer att svara på attacker manuellt. Läs mer om vad du kan göra för att effektivisera dina kunders incidenthantering här.

Ineffektiv incidenthantering kan stå dina kunder dyrt

När suspekta email lyckas genomtränga traditionella säkerhets-lager och landar i användarnas inkorgar krävs snabba åtgärder. Det gäller att minimera den skada som attacken riskerar att orsaka, samtidigt som spridningen måste stoppas. Med endast manuell incidenthantering har det visat sig vara en svår utmaning.

Enligt en frågeundersökning som Barracuda genomfört tar det i genomsnitt tre och en halv timme för företag att sanera efter en emailattack. Av de tillfrågade organisationerna uppger 11% att de till och med spenderar mer än sex timmar på att analysera och sanera efter attacker. Det innebär att stora resurser går åt i onödan. Dessutom finns risken att skadliga email tar sig in i miljön och inte hanteras alls.

Barracuda har analyserat hur många hot som tar sig förbi organisationers email gateways obemärkt, och landar i deras Office 365-miljö, med hjälp av verktyget Email Threat Scanner. Under en 30-dagars period analyserades 654 organisationers miljöer, med nära 400 000 mailboxar.

Resultaten visar att nästan 500 000 skadliga email redan fanns i användarnas inkorgar. I genomsnitt hade varje organisation mer än 700 skadliga email som användarna kunde komma åt när som helst. Det pekar tydligt på behovet av effektivare incidenthantering.

Läs mer om Barracudas undersökningar här.

Tre åtgärder som sparar resurser och ökar säkerheten

Med hjälp av bättre teknik som stoppar emailbaserade hot och automatiserade åtgärder för att sanera miljön i händelse av intrång kan dina kunder spara stora resurser. Läs mer om tre tekniker från Barracuda som tillsammans kan förvandla en ineffektiv incidenthantering till en kraftfull säkerhetsstrategi med rätt verktyg för IT-ansvariga.

Förstå hotbilden med en kostnadsfri genomsökning

Barracuda Email Threat Scanner är ett kostnadsfritt onlineverktyg som kan användas för genomsöka dina kunders O365-miljöer efter skadliga email och hot som spear phishing, kapade konton och andra bedrägliga intrång som redan ligger gömda i miljön. När skanningen är gjord erbjuder den webbaserade tjänsten omedelbar vägledning för att sanera mailboxarna och strategier för att förebygga framtida säkerhetsrisker.

För er som partner är Email Threat Scanner inte bara ett sätt att hjälpa kunderna förstå hur sårbara de är för emailburna säkerhetshot. Att erbjuda verktyget öppnar också upp för en vidare dialog om hur emailsäkerheten kan stärkas med hjälp av Barracudas lösningar. Ett snabbt och kostnadsfritt sätt att öka medvetenheten.

Stoppa Spear Phishing med Barracuda Sentinel

Spear Phishing är inga en slumpmässiga attacker som designats för att fånga in vilken användare som helst. Istället ägnar cyberkriminella stora resurser åt kartläggning av information på nätet och Social Engineering för att skapa en utstuderad attack, riktad mot specifika användare. Ett vanligt upplägg är att cyberkriminella utger sig för att vara en person som offret litar på, som en kollega eller chef.

Barracuda Sentinel stoppar dessa attacker innan de når användarna med marknadens första AI-baserade lösning för realtidsskydd mot avancerade spear phishing-attacker, kontokapningar och andra sofistikerade cyberbedrägerier. Sentinel använder artificiell intelligens för att lära sig varje användares unika kommunikationsmönster för att kunna identifiera skadliga intrångs- och bedrägeriförsök.

Automatisera åtgärder med Forensics & Incident Response

Barracuda Forensics and Incident Response automatiserar incidenthanteringen och gör det möjligt för IT-ansvariga att snabbt identifiera attackens utformning och omfattning. Genom att direkt eliminera skadliga email från användarnas inkorgar och sanera miljön kan attacken stoppas i tid och skador reduceras. Incidenthanteringen effektiviseras bland annat genom:

  • Enkel identifiering och notifiering av drabbade användare
  • Automatisk eliminering av skadliga email i användarnas inkorgar
  • Snabb sanering med hjälp av några få klick
  • Realtidsrapporter och information om attacken för ökad kunskap

Kontakta oss

Vill du veta mer om Barracudas lösningar för emailsäkerhet, eller behöver du hjälp med att hitta en lösning för effektiv incidenthantering? Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.