Partner

SecurityScorecard

Säkerhetsbedömning och riskanalys för ökad cyberhälsa

Nya sofistikerade cyberhot utvecklas ständigt och äventyrar säkerheten för verksamheter varje dag. SecurityScorecard identifierar ögonblickligen sårbarheter, aktiva intrång och avancerade cyberhot för att hjälpa dig skydda din verksamhet och förstå hotbilden. Genom att inta ett utifrånperspektiv, där du kan se vad en hackare ser, möjliggörs säkerhetsbedömningar och riskanalyser som bidrar till ökad cyberhälsa.

Se din verksamhet från en hackares perspektiv

SecurityScorecard erbjuder säkerhetsbedömningar och riskanalyser som utvärderar och ger insyn i verksamheters cyberhälsa. Med hjälp av en enkel plattform möjliggörs inhämtning av objektiva underlag för riskbedömning av den egna och andras cybersäkerhetsstatus. SecurityScorecard används bland annat av organisationer som vill få större insyn och kontroll över potentiella affärspartners cyberhälsa, eller som underlag för egen verksamhetsutveckling och rapportering.

Säkerhetsbedömningar och riskanalyser utförda av tredje part är ett växande område som i takt med större medvetenhet om cybersäkerhet blivit en vanlig del i många verksamheters affärsstrategier.

What Can Cyber Security Ratings Do for You?

Produktområden

Third party security, risk management, vendor risk management, security ratings, Threat Intelligence, Third Party Risk Management

Kontakt

Har du frågor eller vill inleda en dialog omkring möjligheterna med Barracuda är du välkommen att kontakta oss. Vi är redo att besvara produktfrågor, ge pris- och leveransinformation och bokar gärna ett möte med dig om hur vi kan hjälpa till.

Telefon:       +46 8 1244 10 50
E-mail:         sales@secdatacom.se

VÅRA MEDARBETARE